joi, 11 ianuarie 2018

Adrian Botez: Doina poetului... „...Munţii mei fraţii mei de temei: oi urca pe voi să văd stele roi oi urca pe voi să văd şi Ziua de-Apoi...”DOINA POETULUI

şi Pământ înflorit
şi Cer înflorit...:
am privit
şi-am fugit

frumosu-i frumos
la om sănătos
la bătrân sfătos
şi la prunc sfios...
frumosu-i frumos
la stejarul gros
la bradul  - Măria Sa
pururea-i Dumìnica...


cine-a vidè şi cunoaşte
apoi acela – cu bună veste
pe toţi să-i împroaşte:
că de unde – este!

iar cine-a vidè şi-o şti
împărat el s-o numì
şi o luminà
pân' Soarele-o stà
şi o tăinuì
pân' şi Luna
s-o ivì....
...cununaţi – necununaţi
Soarele şi Luna
fraţi...

...nu mă lăudaţi
şi nu mă hulìţi
pe cele hudìţi
ale Cerului
ale Hristului
ale Mărului...

...şi nu mă cătaţi
pe la Îngeri fraţi
şi nu mă cătaţi
pe la agăţaţi:
de mine voi daţi
doar când vă-nchinaţi
şi-n genunchi suiţi
pe Golgòte fiţi
cu olèu de sfinţi
la cei răstigniţi...

...Munţii mei
fraţii mei
de temei:
oi urca pe voi
să văd stele roi
oi urca pe voi
să văd şi Ziua
de-Apoi...

Hristos şi cu Sfinţii
numa s-uit
cuminţii
cum eu Scripca-nstrùn
pentru-un Cânt străbun...

or plânge – or râde
ori m-or şi ucìde
or râde – or plânge
Cântu-mi pe toţi frânge...

...Hristos stele plânge...
***

Adrian Botez