vineri, 12 ianuarie 2018

Dumitru Hurubă: Ion Minulescu, un poet simbolist între imagini și cântec discret. Revenind, fac menţiunea, nu neapărat exclusiv din punctul meu de vedere că, indiferent ce s-ar spune despre autorul celebrelor „Romanţe”, el va rămâne în loja de onoare a simbolismului românesc începând cu finalul de secol XIX... (fragment, continuarea pe acest blog)

DUMITRU HURUBĂ

Să ne mai (re)amintim de…

                 ION MINULESCU

În a sa Istoria literaturii…, G. Călinescu pare uşor nehotărât în privinţa plasării lui Ion Minulescu între antemergătorii simbolismului românesc, deşi acestuia îi stau chezăşie imbatabilă cei 4 ani petrecuţi la Paris şi contactele sale nemijlocite cu poeţii simbolişti francezi. El se şi justifică parcă, scriind: „Explicaţia ce s-a dat (de către cine?!, DH) este că numai întâmplător şi uneori aparent simbolistă, poezia lui Minulescu este declamatorie, elocventă şi de-o sonoritate de fanfară, că deci prin aceste cusururi s-a popularizat, abdicând de la expresia emoţiilor adânci.” (G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ed. Minerva, 1988, pp. 691-692). În ordinea de idei enunţată mai sus, marele critic notează: „Ion Minulescu (…) a fost de la început primit ca exponentul cel mai integral al simbolismului român(…)”, dar continuă, oarecum ciudat, aş zice, parcă pe o altă coordonată a aprecierii: „Lirica lui Minulescu e în marginea celui mai autentic simbolism(…)”. (id.). Autentic-autentic, dar la… margine? Însă, lăsând gluma la o parte, în contextul dat, în cazul lui Ştefan Petică, poet mai puţin rezonant în rândul cititorilor, Călinescu este mai categoric: „Ştefan Petică (…) e întâiul simbolist declarat (id. p. 685), aceasta fără a intra în alte amănunte, la urma urmei fără vreo relevanţă în comentariul de faţă. Însă ar fi nedrept să nu fac un mic ocol pentru a mă folosi de un citat călinescian referitor tocmai la simbolism: „Acest curent, notează Călinescu, s-a ivit la noi în mediile «nesănătoase», fie la socialişti cu proletari suferind de ftizie, trăind în mahalalele zdrobite de ploi şi înecate în gloduri, fie la aristocraţii măcar sufleteşte, cu simţurile delicate, înfiorate de parfumul florilor, de fragilitatea bibelourilor, la oamenii cu «nervi» într-un cuvânt.” (idem, p. 683). Ca să nu mai vorbim că, fără menajamente, şi cu destulă duritate, despre Petică notează: „Tuberculos şi el, Petică glorifică diafanitatea florilor, exalaţia cărnurilor vegetale”, (p. 685), să încercăm să nu ne mire, însă parcă ne cam ia cu frisoane această iniţiere în lumea simbolismului primar de la noi reprezentat en gros de inşi suferind de boli diverse, bolnavi de tuberculoză, nervoşi, ftizici, totul parcă desfăşurându-se într-un climat de ftizie generală…

Revenind, fac menţiunea, nu neapărat exclusiv din punctul meu de vedere că, indiferent ce s-ar spune despre autorul celebrelor „Romanţe”, el va rămâne în loja de onoare a simbolismului românesc începând cu finalul de secol XIX, alături de Şt. Petică (1877-1904), Iuliu C. Săvescu (1866-1903), D. Anghel (1872-1914), N. Davidescu (1888-1954), Al. T. Stamatiad (1885-1955), Emil Isac (1886-1954), Elena Farago (1878-1954), Mihai Cruceanu (1887-1988), I. M. Raşcu (1890-1971), G. Bacovia (1881-1957) ş.a., deşi, din motive, mai greu de înţeles şi de acceptat, autorul Rondelurilor nu este inclus între  aceştia, tocmai la capitolul SIMBOLIŞTII… Şi aşa, ca fapt divers, mai menţionez că între data naşterii lui Săvescu, 1866, şi anul morţii lui Bacovia, 1957, se scurseseră 91 de ani, interval în care s-au manifestat în deplinătatea forţelor creatoare cam toţi marii sau mai importanţii simbolişti români. Între aceştia, Ion Minuledscu face cumva, prin întreaga sa creaţie, notă distinctă şi chiar discordantă, ceea ce, indiscutabil, l-ar apropia mai mult de Baudelaire, deşi la Minulescu, în relaţia bărbat-femeie, sentimentele sunt filtrate printr-un simţ al măsurii cu totul special/personal.
Dar să parcurgem biografia minulesciană cu detaşarea care ne-o impune un asemenea comentariu… Aşadar, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie 1881, s-a născut la Bucuresti, str. Covaci nr. 15, viitorul mare poet simbolist Ion Minulescu. Tatăl, Tudor Minulescu, fost negustor de pielărie-încălţăminte (cavaf) (m. 1 ian. 1881, mama, Alexandrina, născută Ciucă (1861), fiica lui Ştefan Ciucă, şi el cavaf (cizmar, ciubotar…) din Slatina. Primii ani ai copilăriei, viitorul poet îi va petrece la Slatina, localitatea de obârşie a mamei sale, despre care peste ani, poetul va mărturisi: „M-am născut „copil postum, şase zile după moartea tatei” (în volumul Nu sunt ce par a fi, 1941 şi  in Marturisiri literare, Bucuresti, Ed. Minerva, 1971, p. 217). Clasele primare le începe în acelaşi oraş, în 1887, la Şcoala primară  de băieţi nr. 2, din Strada Egalităţii, continuând apoi cu liceul (1891). „In gimnaziu, menţionează el în aceleaşi… „Mărturisiri”, am luat primul contact cu poeziile lui Eminescu din volumul tipărit de Maiorescu, pe care mărturisesc fără ruşine că le înţelegeam foarte greu.” (pp. 221-223). Însă, ţinând oarecum de partea uşor picantă a situaţiei, Minulescu declară cumva ritos că îl impresionase mai mult „O faimoasă butadă literară a lui Depărăţeanu, care pe vremea aceea circula printre elevi” (id.). După încheierea studiilor liceale (1899), începute în anul 1891, în Piteşti, clasele a VI-a şi a VII-a le trece într-un singur an la pensionul particular „Brânză şi Argirescu” din Bucureşti unde Minulescu îşi ia şi bacalaureatul. Un an mai târziu va pleca la Paris înscriindu-se la facultatea de drept, studii pe care le abandonează în scurtă vreme fermecat de viaţa boemei din Oraşul Luminilor, dar, mai ales, cucerit de versurile lui Charles Baudelaire (1821-1867), Nerval (Gérard de) (1808-1855), Lautréamont  (Contele de)(1846-1870), Paul Verlaine (1844-1896), Artur Rimbaud (1854-1891), Jules Laforgue (1860-1887) etc. Nu întâmplător am notat anul naşterii şi morţii fiecăruia, ci pentru a putea să fixăm în timp perioada din secolul al XIX-lea a cărei ramificaţii boematice şi de atmosferă au avut repercusiuni serioase asupra tânărului Ion Minulescu (plecarea lui la Paris (1900) făcându-se la o vârstă la care, ca viitor poet, era în plină formare intelectuală şi deschis receptării noului val al poeziei franceze din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cuprinzând pe principalii simbolişti. El însuşi notează: „Găsisem un bogat material poetic, construit în formele noi, în imagini surprinzătoare, cu repetiţii obsedante, cu efecte onomatopeice şi mai ales cu ecourile proaspete şi puternice ale unei muzici străine, care trebuia să devină mai târziu chiar muzica mea.”(Nu sunt ce par a fi...”, în Revista fundaţiilor, VIII, nr. 10, 1941, p. 64). Aici cred că e potrivită o redare, un gând al viitorului mare poet aflat în capitala Franţei in atmosfera boemei literar-artistice a Cartierului Latin: „Aici, scrie el, îmi căzu pentru prima oară în mână Baudelaire, Jules Laforgue, Lautreamont, Aloius Bertrand şi o mulţime de alte reţete la fel de miraculoase şi diabolice.” (id.).

Dumitru Hurubă