vineri, 13 septembrie 2019

Biserica? „Clasa politică a găsit mereu prilejul de a-şi face propagandă gratuit, unii oameni politici şi-au amintit brusc că omul bisericii nu a fost decorat, deşi au fost ocazii; alţii s-au gândit că e momentul să plătească zeciuiala şi au apelat la bugetul public; alţii că e mai moral să apari la sicriul celui decedat, decât să fii mort tu în ochii publicului, a presei; iar comuniştii au făcut gestul crucii după o coregrafie modernistă, greu de acceptat...”


...testul...


Motto: 
Tigaia lămurește argintul, şi cuptorul lămurește aurul;
dar Cel ce încearcă inimile, este Domnul”.  
Biblia – Proverbe 17 :3


Trăim într-un mediu creştin, într-o vreme când lumea se află în schimbare. Când afirm oglindă, mă gândesc la oglinda Cuvântului... Aveam nevoie de acest test, un test de fidelitate faţă de dragostea lui Dumnezeu pentru noi, care ne-a pus la dispoziţie un timp de pace, cu toate că vremurile sunt mişcătoare, cu toate că trăim pe nisipuri mişcătoare, dar pacea e un dar divin . La asta se adaugă munţii, sau verdele câmpului, apa ca o binecuvântare, aerul ca albastru ce ne cheamă pentru ridicarea la cer.
Clasa politică a găsit mereu prilejul de a-şi face propagandă gratuit, unii oameni politici şi-au amintit brusc că omul bisericii nu a fost decorat, deşi au fost ocazii; alţii s-au gândit că e momentul să plătească zeciuiala şi au apelat la bugetul public; alţii că e mai moral să apari la sicriul celui decedat, decât să fii mort tu în ochii publicului, a presei;  iar comuniştii au făcut gestul crucii după o coregrafie modernistă, greu de acceptat...
Formatorii de opinie şi-au adus aminte că ei fac legea în România, beneficiază de poziţia în rândurile din faţă ale televiziunilor publice sau private şi au căutat în mod repetat să facă o  analiză” profundă a vieţii din Biserică, după modelul şi după stilul lor civil, fără legătură cu credinţa.

Analiza s-a făcut după principii specifice aplicate partidelor politice, au confundat în mod grosolan si descalificant Biserica cea reală cu un partid. Nici nu au realizat cât sunt de penibili, de fapt nu au realizat cât de jos sunt, nu aveau organ pentru asta şi, din păcate, nu au, deşi ei cred în felul lor, fără să citească Biblia, fără să fie parte din Biserică, fără să aibă viaţă spirituală.
Au făcut „analiza” unui fenomen de care sunt rupţi cu adevărat, nu au habar şi nici nu trăiesc marile momente ale credinţei.
Din acest test au rezultat următoarele lucruri principale:
-      La baza credinţei este Evanghelia, care a fost prea puţin în atenţia opiniei publice, dovadă că această carte modernă etern nu se studiază de cei învăţaţi, dovadă că învăţaţii, paradoxal, sunt analfabeţi. Mulţi învăţaţi şi-au dat tot felul de doctorate, au studiat, dar cartea care arată cum trebuie să fie viaţa noastră, Biblia, nu este studiată. E studiată cartea autovehiculului, a maşinii de făcut cafea, programele de calculator, toţi aceştia ştiu cum se foloseşte calculatorul, dar nu au habar cum să trăiască după modelul dat de Dumnezeu omului, dacă Dumnezeu nu a murit, cum cred unii, care au făcut un „ brand „ bun din moartea Celui Prea Înalt ...
-      Există o confuzie: este Biserica o instituţie, o asociaţie non profit, o fundaţie, poate un partid,  se uită că acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în numele lui Hristos, deci nu pentru oameni, ci pentru Mântuitor, e Biserica ...
-      Se crede că Biserica se poate conduce după legi omeneşti, dar în Casa lui Dumnezeu e rânduială, El a lăsat Constituţia Sa, Biblia, care arată cum se conduce Biserica Sa, căci aparţine lui Dumnezeu, nu oamenilor ...
-      Mulţi uită că Biserica este formată din Pietre Vii, adică noi, iar Piatra din Capul Unghiului, cea care ţine clădirea unită,  este Hristos ...  piatra aceea lepădată mereu de zidari ... din păcate în mai toate timpurile ...
-      A fost omis un lucru important, ceea ce sfinţeşte pe om este adevărul lui Dumnezeu care este ascuns în Hristos, în Biblie, nu în proceduri, ritualul baroc sau vorbe, vorbe  ...
-      S-a uitat că Hristos nu avea unde să-şi pună capul, dar cei de astăzi îşi fac vile cu vedere spre U.E...
-      Mulţi uită că este important să te îmbraci în Hristos, după cum ne scrie Sfântul Apostol Pavel ..., hainele la modă, cu stil, de casă de modă, nu se potrivesc unor creştini ...
-      S-a omis faptul că lucrul care îi deosebeşte pe creştini e dragostea unora dintre ei pentru alţii, pentru ca lumea să vadă că sunt ai lui Hristos, deci semnul după care se deosebesc cei credincioşi faţă de lume, este dragostea ...o lege unică, simplă şi care împlineşte toate poruncile ...

Din fericire pentru adevăraţii creştini Biblia a descris aceste vremuri din urmă, iar comportamentul multora nu este o surpriză, ci o confirmare a profeţiilor. Aici nu e vorba de o biserică sau alta, e vorba de Biserica Creştină, care dincolo de formele vizibile, trecătoare de pe pământ, chiar imperfecte, este Biserica lui Hristos...
Fără Hristos lucrurile nu au sens, sunt doar sisteme politice, sociale,  deci...
Apostolul Pavel a afirmat clar că înţelepţii lumii l-au crucificat pe Hristos, istoria s-a mai repetat, Hristos a fost crucificat încă o dată de înţelepţii din România... Și va mai fi, din păcate!
Parcă îl aud pe Iisus: 

Ce ar folosi unui om sa cîştige toata lumea, daca şi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? „ – Biblia – Matei 16:26.

Dacă politicienii, ziariştii, VIP-aurile şi-ar putea răspunde simplu în cămăruţa lor, dacă ar închide uşa după ei şi ar încerca să-şi răspundă cu adevărat, ar afla multe... Dar nu au timpul necesar…
Nu-şi pun astfel de întrebări, Biblia e o carte demodată, nu-i aşa?


Constantin Stancu
03 august 2007 - 

Foto: Clădirea bisericii de la Densuș...


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu