miercuri, 12 februarie 2020

Regulamente „Lucian Blaga - valori actuale”; Fișe de înscriere... Organizatori, parteneri, argumentele, obiective, grup țintă, data și locul desfășurării, regulamentele, observații etc.SIMPOZIONUL  INTERDISCIPLINAR
Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor
(din cadrul Proiectului educațional județean
Lucian Blaga – valori actuale”, CAEJ 2020 – nr. 37)

Ediția I

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE

ORGANIZATOR:        Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu
Adresa:                            Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1-3, Sibiu
Tel. / Fax:                       0269 212 896 / 0269 215 352
Site:                                   http: //www.cngl.eu/

PARTENERI:
 Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
  Centrul de documentare și informare al Colegiului Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu
  Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Română ”Ioana Em. Petrescu”, Cluj

1. ARGUMENT
Literațiase referă la experiența de zi cu zi  a utilizării limbii și citit – scrisului fie în familie, fie la școală. De la literația în / pentru familie, care îi încurajează pe părinți să le ofere copiilor acces la o educație de calitate, la literația în școală (ora de clasă, cercul / atelierul de lectură), acesta ar trebui să fie demersul prioritar în România.
Simpozionul reprezintă acea modalitatede a-i provoca pe profesori să realizeze o selecție valorică a surselor informaționale, în construirea unui demers didactic și educativ original, stimulativ pentru elevi.Ne propunem să realizăm un schimb de idei și de experiență, centrat pe descoperirea unor metode și strategii care să conducă la dezvoltarea competenței de lectură și de comprehensiune a diferitelor texte la care se raportează elevii noștri. De aceea, credem că literația înseamnă lectura care creează sens, fie că vorbim de lectura textului, a imaginii, a sunetului sau de cea digitală. Împreună căutăm strategii care să-i învețe pe copii cum să citească,  cum să descopere drumul de la citit la lectură pe care îl definește foarte frumos scriitorul Mircea Cărtărescu: „depășind cititul către lectură, se poate spune că faci pasul de la zidar la arhitect” (în volumul Cărțile care ne-au făcut oameni, Dan C. Mihăilescu).2. OBIECTIVE:
                promovarea preocupărilor cadrelor didactice pentru strategiile de literație, într-un dialog inter și trandisciplinar;
                raportarea profesorilor la valorile educației contemporane prin dezvoltarea competențelor metodice ale acestora;
                 implicarea cadrelor didactice în potențarea calității demersului didactic;
                 diseminarea exemplelor de bună practică privind optimizarea actului educativ;
  promovarea proiectelor educaționale ca mijloc de dialog intra și interșcolar.

3. GRUP ȚINTĂ: cadre didactice (profesori din învățământul primar, gimnazial și liceal), profesori documentariști, specialiști în educație.

4. DATA  ȘI  LOCUL  DESFĂȘURĂRII: 28. 02. 2020 – Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu

5. REGULAMENT  DE  PARTICIPARE:
               a) Înscrierea participanților:
                                în perioada 13. 01 – 23. 02. 2020, prin completarea fișei de înscriere, apoi scanarea și expedierea ei prin e-mail, la adresa: marcelaciobanuc@yahoo.com
              
b) Depunerea / trimiterea lucrărilor:
                                în perioada 13. 01 – 23. 02. 2020;
                                în format electronic, prin e-mail, la adresa:marcelaciobanuc@yahoo.com
               c) Redactarea lucrărilor:
 redactarea lucrării se va face în format A4, scris cu caractere Times New Roman, corp literă – 12, la un rând, cu margini egale de 2,5cm – Normal (text aliniat justified);
 titlul va fi scris cu caractere Times New Roman, corp literă - 14, Bold, centrat;
  la două rânduri de titlu se vor scrie autorul și instituția (cu Times New Roman, 12, aliniere Right);
 dimensiunile lucrării: 2 – 4 pagini;
  se va utiliza, obligatoriu, scrierea cu diacritice;
  dacă este cazul, la sfârșitul lucrării va fi precizată Bibliografia (numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pagina);
  responsabilitatea privind redactarea lucrării revine exclusiv autorului.
               d) Nu se percepe taxă de participare.

Observații:
 participarea la simpozion este indirectă;
 lucrările vor fi publicate într-o revistă cu ISSN (în format electronic);
 toți participanții vor primi diplome și revista (în format electronic).
 pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresa: marcelaciobanuc@yahoo.com sau  la numărul de telefon: 0742123114.

Director,                                                                                                                 Coordonatori proiect,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea                                         Prof. dr. Marcela Ciobănuc
                                                                                                             Prof. dr. Lorinczi (Pănăzan) Daniela
Prof. dr. Federeac Rita
                                                                                                             Prof. dr. Bedreagă Ana Maria     

CONCURSUL DE INTERPRETARE
ȘI ANALIZĂ CRITICĂ
Dialoguri între generații
 (din cadrul Proiectului educațional județean
Lucian Blaga – valori actuale”, CAEJ 2020 – nr. 37)

Ediția I

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE

ORGANIZATOR:        Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu
Adresa:                            Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1-3, Sibiu
Tel. / Fax:                       0269 212 896 / 0269 215 352
Site:                                   http: //www.cngl.eu/

PARTENERI:
 Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
 Uniunea Scriitorilor din România, Filialele Cluj, Sibiu, Alba-Hunedoara
 Asociațiunea ASTRA, Sibiu
  Centrul de documentare și informare al Colegiului Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu
1. ARGUMENT
Dezvoltarea gândirii critice este un deziderat al oricărui profesor de limba și literatura română. De aceea, prin acest concurs, dorim să valorificăm potențialul creativ critic al tinerilor cititori, elevi de gimnaziu și de liceu, care să confere noi valențe aspectelor de teorie literară studiate la clasă.

2. OBIECTIVE:
                 stimularea interesului pentru lectura cărţii de literatură;
                raportarea critică la valorile prezente în cărţile citite;
                 dezvoltarea abilităților de analiză critică ale elevilor;

3. GRUP  ȚINTĂ: elevi din învățământul gimnazial și liceal

4. DATA  ȘI  LOCUL  DESFĂȘURĂRII: 16. 03. 2020 – Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu

5. SECȚIUNEA: Analiză și interpretare critică: Dialoguri între generații
Subsecțiunea Analiză literară: gimnaziu (clasele V-VIII)
Subsecțiunea Interpretare critică: liceu (clasele IX-XII)
***Se va alege pentru interpretare câte o poezie din lirica autorilor:Liliana Ursu (una dintre poeziile recomandate: Povestire în oglindă, Strada Balanței, Piața Mare, Piața Mică, Lecția de poezie, Podul Minciunilor, Piața Aurarilor, În copilărie eram milionară în clipe și în secunde, Pe când trăiam în miezul unei rodii, Odă Biblioteciidin volumele Loc ferit și Fericita lumină) și Lucian Blaga(una dintre poeziile recomandate: Trei fețe, Izvorul nopții, Liniște, Sufletul satului, Vară, Amurg de toamnă, Paradis în destrămare, Lumina de ieri, Cântec pentru anul 2000, Biografie).

6. REGULAMENT  DE  PARTICIPARE:
               a) Înscrierea participanților:
  în perioada 13. 01 – 6. 03. 2020, prin completarea fișei de înscriere, apoi scanarea și expedierea ei prin e-mail, la adresele: danielapanazan@yahoo.com, marcelaciobanuc@yahoo.com. Datele de identificare ale concurenților vor fi prezente atât pe fișa de înscriere, cât și pelucrări (încolțul din dreapta al lucrării - numele și prenumele elevului (cu majuscule), clasa, instituția, județul/localitatea, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon al profesorului; datele personale vor fi secretizate în momentul printării, de către organizatori.
               b) Depunerea / trimiterea lucrărilor:
                                în perioada 31. 01 – 16. 03. 2020;
                                în format electronic, prin e-mail, la adresele: danielapanazan@yahoo.com, marcelaciobanuc@yahoo.com. Lucrăriletrimise nu trebuie să fi fost participante/ premiate/ publicate la vreun alt concurs de creație sau publicate pe internet.
c) Redactarea lucrărilor:
  redactarea lucrării se va face în format A4, scris cu caractere Times New Roman, corp literă – 12, la un rând, cu margini egale de 2,5cm – Normal (text aliniat justified);
  titlul va fi scris cu caractere Times New Roman, corp literă - 14, Bold, centrat;
  la două rânduri de titlu se vor scrie autorul, școala, clasa și profesorul îndrumător (cu Times New Roman, 12, aliniere Right);
  dimensiunile lucrării: 1 – 2 pagini;
  se va utiliza, obligatoriu, scrierea cu diacritice;
  dacă este cazul, la sfârșitul lucrării va fi precizată Bibliografia (numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pagina);
  responsabilitatea privind realizarea / redactarea lucrărilor revine exclusiv autorilor și îndrumătorilor acestora.
              
d) Evaluare:
               Juriul va fi format din profesori de limba și literatura română și scriitori. Principalele criterii de evaluare a lucrărilor vor fi: originalitatea și varietatea abordării textelor literare propuse și corectitudinea exprimării în limba română.

e) Premierea
                 autorii celor mai bune lucrări vor fi premiați (se vor acorda premii I, II, III și mențiuni conform Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare); profesorii coordonatori vor primi adeverințe; nu se acordă diplome de participare;
                 lista câștigătorilor va fi postată pe site-ul Colegiului până la data de 23aprilie 2020;
                 diplomele și premiile vor fi expediate pe adresa școlii de proveniență.
              
Invitată de onoare: Liliana Maria Ursu, născută la Sibiu, la 11 iulie 1949, membră a UniuniiScriitorilor din Romania - Filiala Sibiu, din 1980, de la înființare. A fostinvitata Departamentului de studiiromânești al Universității din Strasbourg înprogramul academic Ecrirel'Europeorganizat cu sprijinul Institutului Cultural RomânBruxelles, înperioada 19 februarie – 7 aprilie 2017. Nominalizată la Oxford Weidenfeld Prize și la PremiulMondialpentruPoezieMistică de la Madrid.

Observații:
 lucrările premiate vor fi publicate într-o revistă cu ISSN (în format electronic);
 pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresa de email: danielapanazan@yahoo.comsau  la numărul de telefon: 0732 363 100.   

Director,                                                                                                                 Coordonatori proiect,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea                                 Prof. dr. Marcela Ciobănuc
                                                                                                Prof. dr. Lorinczi (Pănăzan) Maria Daniela
Prof. dr. Federeac Rita
                                                                                               Prof. dr. Bedreagă Ana Maria

CONCURSUL
Citește cu mine!”
 (din cadrul Proiectului educațional județean
Lucian Blaga – valori actuale”, CAEJ 2020 – nr. 37)
Ediția I

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE

ORGANIZATOR:        Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu
Adresa:                            Str. Gheorghe Lazăr, nr. 1-3, Sibiu
Tel. / Fax:                       0269 212 896 / 0269 215 352
Site:                                   http: //www.cngl.eu/

PARTENERI:
 Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
 Librăria Humanitas
  Centrul de documentare și informare al Colegiului Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu

1. ARGUMENT
Ca profesori, avem misiunea de a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte capacitatea de a se implica în lectură, de a deveni cititori reflexivi, întrucât lectura este un instrument prin care aceștia au acces la experienţa omenirii pe tot parcursul vieţii. În consecință, prin intermediul acestui concurs încercăm să îi educăm pe elevi în a alege cărţile care merită citite. Mai mult decât atât, ne dorim să îi determinăm să scrie la rândul lor diferite texte și să aibă momente de reflecție asupra a ceea ce au citit / scris.
2. OBIECTIVE:
                stimularea interesului pentru lectura cărţii de literatură;
                apropierea subiectivă de literatură prin valorificarea imaginaţiei;     
 raportarea critică la valorile prezente în cărţile citite;
                dezvoltarea abilităților de analiză critică ale elevilor;
 stimularea spiritului inventiv și  a creativității elevilor.

3. GRUP  ȚINTĂ: elevi din învățământul gimnazial și liceal

4. SECȚIUNI:
               I. Scriere creativă – clasele V – VI: ”Țesătorii de povești” (cu participare indirectă) – elevii vor continua un text / fragmentales de către organizatori. După înscrierea în concurs, îndrumătorii elevilor vor primi textul-ancoră  la care se vor raporta participanții.
               II. Scriere creativă – clasele VII – VIII: ”Cabaretul cuvintelor”(cu participare indirectă)–elevii vor scrie un text literar pe o temă stabilită de organizatori.
               III. Scriere reflexivă – clasele IX – XII (cu participare indirectă) - elevii vor realiza o recenzie a unei cărți citite dintr-o bibliografie indicată, în prealabil, de către organizatori.

5. DATA  ȘI  LOCUL  DESFĂȘURĂRII: 22 05. 2020 – Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, Sibiu

6. REGULAMENT  DE  PARTICIPARE:
               a) Înscrierea participanților:
                                în perioada 1. 05 – 22. 05. 2020, prin completarea fișei de înscriere, apoi scanarea și expedierea ei prin e-mail, la adresa: marcelaciobanuc@yahoo.com
              
b) Depunerea / trimiterea lucrărilor:
                                în perioada 1. 05 – 22. 05. 2020;
                                în format electronic, prin e-mail, la adresele: marcelaciobanuc@yahoo.com, anamariabedreaga@gmail.com, rita_chirian@yahoo.com
              
c) Redactarea lucrărilor:
  redactarea lucrării se va face în format A4, scris cu caractere Times New Roman, corp literă – 12, la un rând, cu margini egale de 2,5cm – Normal (text aliniat justified);
  titlul va fi scris cu caractere Times New Roman, corp literă - 14, Bold, centrat;
  la două rânduri de titlu se vor scrie autorul, școala, clasa și profesorul îndrumător (cu Times New Roman, 12, aliniere Right);
  dimensiunile lucrării: 1 – 2 pagini;
  se va utiliza, obligatoriu, scrierea cu diacritice;
  dacă este cazul, la sfârșitul lucrării va fi precizată Bibliografia (numele şi prenumele autorului, titlul lucrării, oraşul, editura, anul, pagina);
  responsabilitatea privind realizarea / redactarea lucrărilor revine exclusiv autorilor și îndrumătorilor acestora.
              
               d) Evaluare:
               Juriul va fi format din profesori de limba și literatura română. Principalele criterii de evaluare a lucrărilor vor fi: originalitatea abordării subiectelor și corectitudinea exprimării în limba română.

               e) Premierea
                 pentru fiecare secțiune, autorii celor mai bune lucrări vor fi premiați (se vor acorda premii I, II, III și mențiuni conform Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare); toți ceilalți participanți vor primi diplome de participare;
                lista câștigătorilor va fi postată pe site-ul liceului până la data de 10 iunie 2020;
                 diplomele și premiile vor fi expediate pe adresa școlii de proveniență.
              
Observații:
 lucrările premiate vor fi publicate într-o revistă cu ISSN (în format electronic);
 pentru relaţii suplimentare vă stăm la dispoziţie la adresa: marcelaciobanuc@yahoo.com sau  la numărul de telefon: 0742123114.

Director,                                                                                                                 Coordonatori proiect,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea                                               Prof. dr. Marcela Ciobănuc
                                                                                                              Prof. dr. Lorinczi Maria Daniela
Prof. dr. Federeac Rita
                                                                                                              Prof. dr. Bedreagă Ana Maria
                                                                                                                     
 

         

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu