luni, 17 februarie 2020

Ungareti, poezia care năvălește peste cititor... - „Unele poeme sunt mărturisiri lirice despre veşnicie, aproape că poetul speră într-o viaţă perfectă dincolo, unde poezia va fi asemenea eternităţii”


Ungareti – un minut de viaţă esenţială …

Poetul a căutat starea de graţie care coboară în inimă fructul poeziei, pregătit pentru răbdare, acceptând disperarea ca pe un dat în faţa tăcerii, fiind atras pentru o imersiune într-o limbă de cultură veche, precum limba italiană, sau altă limbă europeană, Ungareti a dat sens cuvântului ca poem, a iubit Italia aşa cum a fost şi este, cu marea ei, cu munţii, cu istoria ei.. Este în opera poetului o dramă a revelaţiei, dar a acceptat lupta spirituală, şi-a deschis inima către ritmul poemului ca fiinţă vie, ca făcând parte din ceva mult mai măreţ, dincolo de fiinţă.
Scrierea poemului în sângele poetului îl duce la origini, la esenţe, la fructul din fruct.
Ungareti, ca orice mare poet a dat atenţie poemului atât ca formă, cât şi ca viaţă, l-a privit din interior, dar şi din exterior pentru ca fructul să fie matur, pregătit pentru masa divină.
Când citeşti poeme lui Ungareti, când de fapt de conectezi la marea poezie  eşti atacat de imaginile liricii pure, eşti chemat la schimbarea gândului despre poem.
Poemul este la Ungareti o fiinţă firavă şi frumoasă, trăind în albul hârtiei cu tandreţe, înconjurat de tăceri, de pauze care cheamă şi care lămuresc nevăzutul, poemul se încheagă şi prin cele nevăzute. Poate că efortul lui este acela de a prezenta poezia tridimensională într-un plan bidimensional, poezia ca linie ce străbate sensurile pure.
Cuvintele sunt puţine în poem şi totul pare să transmită câte puţin din ceva nevăzut, dar cititorul trăitor prin poem se lasă captat de sugestie şi se prăbuşeşte în fiinţa poemului.
Distanţa dintre cuvinte este de fapt substanţa poemului, spaţiul dintre cuvinte face parte din poem, este un fel de a scrie cu lumina sau cu sunetul.
Ruptura de lume a poetului reflectă suferinţa, dar suferinţa dă naştere poemului, şi de aici începe existenţa în univers, ca parte a universului prin rostirea lăuntrică.
Poemul este fragment din istorie, viaţa te pregăteşte de moarte, pentru intrarea în ţara poemului ca stare de graţie şi ca viaţă în sine.
Uneori poetul are nostalgia poeziei vechi, cu ritm şi rimă, abia perceptibilă în opera sa, dar chemarea spre rădăcinile poeziei italiene este vizibilă, mai ales la vârsta maturităţii.
Imagini care şochează, agăţarea de viaţă se face în momentul în care o noapte întreagă poetul a fost aruncat de viaţă lângă prietenul mort, atins de evenimente.
„Moartea se ispăşeşte trăind”, aşa vede esenţa vieţii umane lângă piatra rece a bisericii, lângă piatra lipsită de suflet. Tensiunea dintre viaţa la care eşti chemat lângă o biserică şi moartea ca realitate a limitării umane – iată poemul.
„Să te bucuri de un singur minut de viaţă esenţială// Caut o ţară inocentă”. Simplitatea cuvintelor redă complexitatea vieţii, dincolo de fraza ca un fulger este chiar viaţa simplă, poetul trecând dincolo de epocile arse cu frenezie, până la saturaţie.
Evident, poetul face parte dintr-o cultură cu vechi tradiţii, dintr-un mediu care atrage poezia ca pe un fruct, aşa cum singur mărturiseşte.
Taina poetului este prietenia cu noaptea, apăsat de gesturi care par nemuritoare, deşi pământene, sub un foc care provoacă la esenţe.
Lucrurile simple fac legătura cu poemul, imagini obişnuite care capătă sensul infinitului: marea care poate şi ea să moară.
Titlurile volumelor sunt semnificative, vin din fiinţa poetului şi ne îndeamnă la eliberarea prin poezie: BUCURIA; SENTIMENTUL TIMPULUI; CARNETUL BĂTRÂNULUI etc. Chiar şi titlurile poemelor care ating cu un fin semn inima cititorului, iar versurile te purifică: Acum tace până şi visul. Caut pe cer chipul tău fericit. Carne melancolică. Omul, monoton univers. În acest secol al răbdării. Se duce rândunica şi o dată cu ea vara…  
Unele poeme sunt mărturisiri lirice despre veşnicie, aproape că poetul speră într-o viaţă perfectă dincolo, unde poezia va fi asemenea eternităţii.
„Amintirile, un inutil infinit/ Dar singure şi unite împotriva mării, intactă…”.
De la Ungareti înveţi să trăieşti pentru altundeva, înveţi să scrii simplu, până ce cuvântul face parte din tine...

Constantin Stancu

Foto: Calul, de Oprinceanu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu