joi, 11 ianuarie 2018

Curentul anti-eminescian. Detractor: Profesie liberală, conform libertinajului cultural. De ce a fost atacat Eminescu? Pentru că cei care l-au atacat au privit literatura static, nu dinamic, l-au rupt din context pe poet şi asta nu este corect, dar valul iscat de poet s-a răzbunat, literatura română a ivit alţi poeţi care i-au fost datori: Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ion Barbu...INTERVIU PE O TEMĂ DATĂ

Revista „Discobolul” m-a invitat să particip la o ancheta ce a fost publicată în numărul 1/2009, intitulată:

Metamorfozele curentului anti-eminescian”
(de la Alexandru Grama până la postmodernişti)”
1. Ce rol credeţi că au jucat detractorii, scepticii, profitorii, zeflemitorii în receptarea operei  lui Eminescu, (în timpul vieţii şi după moartea poetului)? Cum ar fi arătat Eminescu  fără ei?
Răspuns:
Detractorii şi ceilalţi „specialişti”  în opera lui Eminescu au avut un rol important în epocă în sensul că au pus şi mai mult în lumina opera de excepţie a poetului român, cu cât a fost mai atacat marele poet a rezistat prin operă şi prin mitul care s-a format în jurul său, la orice atac opera sa a rămas în picioare, iar poezia sa a căpătat mai mult mister.
A fost atacat de cei care şi-au dorit un nume, e comod să distrugi dar e greu să rămâi fidel darurilor tale, cu orice risc. Fidel crezului său literar, Eminescu şi-a sacrificat viaţa personală, iar detractorii au văzut aici un punct slab, omul fragil în epocă, dar asta a creat tensiune internă care a curs în operă.
Din punct de vedere al valorilor creştine Eminescu nu a fost fidel unui crez biblic, aici pare vulnerabil, omul universal a dorit să cunoască marile aventuri ale cunoaşterii şi a renunţat la stabilitatea credinţei, expunându-se personal, dar spre finalul vieţii a înţeles şi s-a întors spre Dumnezeu, s-a spovedit şi s-a eliberat. Această tensiune a existenţei l-a expus, dar a rezistat prin poezia care s-a deschis spre dragoste, spre natură, spre căutarea fiinţei iubite, spre muzica interioară a scrierilor, tristeţea sa s-a metamorfozat în vers. 

De ce a fost atacat Eminescu?
Pentru că cei care l-au atacat au privit literatura static, nu dinamic, l-au rupt din context pe poet şi asta nu este corect, dar valul iscat de poet s-a răzbunat, literatura română a ivit alţi poeţi care i-au fost datori: Lucian Blaga, Nichita Stănescu, Ion Barbu… Fără Eminescu, tiparul poetului român în ceara roşie a literaturii vii, pecete pentru  cultura română, altfel ar fi arătat sufletul românesc, mai sărac cu o seară pe deal în faţa universului…  
Chiar pentru un student la filologie poetul poate constitui ceva greu de explicat, un mânuitor al cuvântului care nu ţine cont de elementarele reguli, normale într-o lume normală. El are curajul, schimbă genul (sfinx e tratat ca feminin), sau pluralul  (torţă devine torţii), sau inventează cuvinte (heinizat – în felul lui Heine), e o libertate pe care şi-o asumă. De fapt prea - plinul sufletului său nu rezistă regulilor simple gramaticale, limba română devine un loc prea îngust pentru creator, libertatea sa e libertatea geniului, la intersecţia cu nebunia, poate tot un poet sa înţeleagă asta, pentru restul e greu de primit şi atunci a-l ataca pe Eminescu devine simplu, dar e mai greu de înţeles. De fapt limitele limbii române sunt forţate la poet, el este stăpân peste limbă în timp ce detractorii sunt stăpâniţi de limba română. Acest val se va extinde şi se va vedea exemplar la Nichita Stănescu, care s-a jucat cu alese cuvinte până acolo unde sunetul nu mai are reguli, ci trăieşte.
Dacă Maiorescu sau Gherea le-au acceptat, văzând în el frumuseţea poetului în timpul vieţii sale, cei superficiali nu l-au înţeles, invidia, sau ura, poate, le-a întunecat ochiul.
Anghel Demetriescu scria, din postura poetului frivol şi manelist în stilul vechi al literaturii române:
"Aşadar, poet în suflet, dacă vreţi, dar aşa de puţin format încît nici nu ştie să exprime ceea ce poate că simte, întrebuinţînd figuri neînţelese, înşirînd unele după altele cuvinte care nu produc nici un sens, sfidînd gramatica şi analiza logică, şi prin urmare fără farmec şi precizie în limbaj, torturînd necontenit rima şi ritmul, şi prin urmare fără uşurinţă posibilă în versificare – iată cum ne apare dl Eminescu. Persistăm a crede că, dacă, în locul laudelor exagerate care au putut umfla vanitatea poetului fără de a-i creşte meritul, s-ar fi dat de la început d-lui Eminescu sfaturi severe dar juste, studiul, reflecţiunea, cercetarea mai cu amănuntul a versurilor sale l-ar fi împiedicat de a mai da publicului nişte producţiuni atît de incorecte, de neterminate, încît mulţimea greşelilor formei ne împiedică a zări chiar scînteia inspiraţiunii". 
Pe la 1891 Alexandru Grama din Blaj scria:
" Eminescu n-a fost nice geniu, nice cuprins de lumea ideală, ci un biet versificatoriu, tare de rînd, tîmpit pentru lumea aceasta prin natura sa, prin ocupaţiunile şi tendinţele sale... “.
   Dar problema rămâne deschisă, moldovenii de dincolo de Prut îl consideră o persoană controversată, maghiarii îl resping pentru că lumea şi programa şcolară din Ardeal ar fi mai simple fără de  Eminescu. Pentru că poetul a fost un apărător la românilor, în zona lor fundamentală, instituţia bisericii catolice l-a considerat un inamic şi a procedat în consecinţă. Se cunoaşte faptul că poliţia austro – ungară l-a urmărit şi l-a atacat în mod direct, omul Eminescu fiind redus la tăcere prin metode specifice serviciilor secrete.
Fără detractorii din timpul vieţii sale, Eminescu ar fi trăit altfel, poate mai mult şi poate ar fi realizat o altfel de operă, pentru că potenţialul prefigura opera, operă care s-a realizat ulterior cu alţi mari poeţi români, dar oricum presiunea existenţei s-a elibera prin scrierile sale nu numai din poezie, ci şi din proză sau din publicistica de excepţie, model pentru un ziarist care se doreşte trăitor din idee.
2. Ce ne puteţi spune în legătură cu metamorfozele curentului anti-eminescian?
Răspuns:
Metamorfozele au pornit de la invidie şi au culminat în politic, dragostea de ţară a poetului a ajuns monedă de schimb pentru politicieni şi pentru oamenii de cultură care au dorit să ajungă oameni politici, evident că Eminescu a fost cel care a definit cel mai corect dragostea de ţară şi asta se poate citi în opera sa de ziarist, una la dispoziţia poporului, greu de cumpărat şi greu de manipulat. De acest exemplu s-au izbit cei care au încercat să se folosească de Eminescu, nu să înţeleagă demersul său. Au trebuit să se schimbe forţat, devenind penibili.
3. Care este graniţa dintre un critic exigent şi un „detractor”, în cazul de mai sus?
Răspuns:
Criticul exigent priveşte la operă şi la efecte ei în literatura şi cultura română, detractorul priveşte la forme şi la sine ca etalon de raportare.
De semnalat următoarea lucrare, într-un fel de referinţă: Alexandru Dobrescu, Detractorii lui Eminescu. Editura Junimea, Iaşi, 2002. Autorul dă o definiţie a detractorului, ( profesie liberală, după directiva europeană !) parcă pentru a lămuri apele, deşi cam toată lumea intuieşte ceea ce poate fi un detractor. Detractorul este, conform lui Alexandru Dobrescu – în accepţia curentă, persoana care lucrează cu bună ştiinţă la ştirbirea (sau distrugerea) bunei reputaţii a cuiva“. E o definiţie frustă, dar care cuprinde în ea esenţa. S-ar mai putea adăuga faptul că acest liber profesionist trăieşte mai bine decât cel care iubeşte literatură şi prin faptul că e o persoană prinsă pe statul de plată, cu drepturi de autor în legalitate, pentru că în spate are pe cineva, undeva. Din păcate e o prea mare aplecare spre aceste aspecte întunecate ale literaturii, e o un fel de reflex, la modă după anul 1989, să critici, pentru că înainte se lăuda şi dacă e aşa în politică, e bine şi în literatură, e pe val.
Poate ar trebui să omitem pe detractori, să-i amintim mai rar, iar în spaţiul public real sau virtual, poate sonor, să fie auzite poeziile lui Eminescu, recitate de mari actori, pentru ca tinerii şi iubitorii de poezie să poată lua contact direct cu versul care mângâie inima omului. Nimic din ceea ce este omenesc nu lipseşte operei poetului, iar contactul cu opera atinge fiinţa celui dornic de  o viaţă spirituală bogată.
Diferenţa dintre un critic exigent şi un detractor e diferenţa dintre Titu Maiorescu şi Petre Grădişteanu ( interesant nume, care ar trece neobservat dacă nu ar fi făcut pe contabilului printre cuvinte ),  autor de texte despre scrierile celor de la Junimea, în epoca numită Eminescu.  
4. Credeţi că Eminescu a fost tema disputelor, în acest timp, sau ţintele au fost altele?
Răspuns:
Eminescu a fost tema disputelor pentru că modelul a provocat aceasta, dar au existat şi ţinte care au generat din acest lucru, ţintele politice, de stil, de înţelegere a omului – poet, de egoism, sau mai practice: poţi lua un doctorat scriind despre Eminescu, fără să-i înţelegi laboratorul de creaţie şi poezia, analizând frust bibliografia pusă la dispoziţie de mijloacele de informare accesibile acum oricui.
Faci parte din grupul select al elitelor, poţi să critici pe Eminescu !
În timp Eminescu a fost revendicat de elitele comuniste, până în anul 1989, pentru că el constituia etalonul comod al propagandei oficiale. S-a format în acea perioadă un prag psihologic nereal, Eminescu nu putea fi depăşit, conform propagandei, astfel poeţii generaţiei 60 – 80 nu s-au mai putut exprima deplin, erau cenzuraţi şi eliminaţi în mod subtil pentru că trebuia făcut loc lui … Eminescu, susţineau … politrucii, erau evenimente importante în luna ianuarie sau iunie şi atunci era pus acolo poetul definitiv, statuie de ceară în festivalul cântecului beat, manea politică la modă.
Chiar şi elitele Gărzii de Fier şi-au însuşit imaginea lui Eminescu, o imagine comodă, exemplară, conformă cu ideologia acestora, care îi acreditau starea mesianică.
Astăzi unii îl vor canonizat, trecut în rândul sfinţilor, chiar dacă el este poetul şi nu teologul. Au circulat tot felul de iniţiative în acest sens, sunt de notorietate.
Un spectacol ciudat şi chiar televizat a fost emisiunea de cursă lungă „Mari români”, susţinută de televiziunea naţională, unde, la ore de maximă audienţă, organizatorii, în anul 2007, au înţeles să opună lui Richard Wurbrand, cunoscut creştin român la nivel mondial, pe Eminescu, de teamă că un creştin evanghelic ar putea să fie ales pe un loc important, ştiind fiind că religia naţională este ortodoxă. Iar Eminescu a fost trimis în … luptă, mort fiind …, dar viu în mapa de propagandă…
Direcţiile detractorilor lui Eminescu sunt contradictorii, conform cu interesele lor şi ale celor care îi manipulează, iepurele iese din pălărie acolo unde nu te aştepţi.
Dar timpul îşi are logosul de partea sa, impactul internetului, a informaţiei totale şi a tehnicilor de manipulare, vor altera imaginea poetului, vremea îşi va alege oamenii, probabil poezia scrisă de computer va fi mai spectaculoasă, poemul electronic va tinde să bată poemul scris cu pana, iar modelul Eminescu reproducându-se prin alţi poeţi, fotografia tradiţională va rămâne una etalon, dar alb – negru, în comparaţie cu fotografia color a momentului.
Dar cred că poeţii ştiu să-l pună în lumină cel mai bine pe Eminescu.
Astfel poetul Marin Sorescu, evaluând poetic tema Eminescu, a concluzionat clar că tot ceea ce are mai frumos România, dacă trebuie să poarte un nume, atunci se va putea numi Eminescu… Asta în ciuda detractorilor…
Iată ce scrie Nichita Stănescu, despre poet şi limbă, arătând direcţia:
„ Niciodată limba nu poate fi a unuia singur, chiar dacă el se numeşte Eminescu.
Numele ei este numele întregului nostru popor, viaţa ei este destinul acestui popor.
Mai doarme când din când în când în trupul unui poet, dar pleacă repede însângerată de istorie. „ Respirări - Editura Sport – Turism, Bucureşti - 1982    
Din punctul meu de vedere, subiectiv bineînţeles, Eminescu e un mare poet universal pentru că poate fi citit în cuvintele şi dincolo de cuvintele marilor poeţi români prin spiritul şi logosul său etern şi asta mi se pare direcţia corectă. 

Întrebări:

Redactor şef,                                                           Redactor,
Aurel PANTEA                                       Mircea STÂNCEL


Răspunsuri: Constantin Stancu, Ianuarie – februarie 2009, în revista „Discobolul” Alba-Iulia.